Dny vděčnosti zdravotníkům

„Blbá nálada“, nevděčnost a někdy až agrese vůči zdravotníkům aktivizovala tři největší střešní prorodinné organizace k vyhlášení Dnů vděčnosti zdravotníkům, které proběhnou v celé České republice ve dnech 13. – 19. prosince 2021. Rodinný svaz ČR, Síť pro rodinu a Unie center pro rodinu a komunitu chtějí vyjádřit uznání, a poděkovat těm, kteří pečují o naše zdraví, jsou v první linii a v těchto dnech jsou i těmi, kdo o naše životy doslova bojují.

Ve dnech, kdy se všichni upínáme ke svátkům, dnům volna a času s rodinou, je celá skupina lidí, kteří tuto vyhlídku určitě nemají – zdravotníci. Nemocnice praskají ve švech a vidina lepších časů je na hony vzdálená,“ říká předseda Rodinného svazu ČR Jan Zajíček, „místo díků letos vnímáme lavinu urážek, arogance a nevděku. Dny patří těm, kdo nehledí na své pohodlí a slouží bez rozdílu všem potřebným. Mnohdy vidí zbytečně zmařené životy a přes všechno úsilí jsou těmi poraženými. Proto jim vyjadřujeme velké díky: Jste pro nás darem!“ Za Rodinný svaz ČR se do akce zapojí členská centra pro rodinu působící ve 14 krajích ČR – více na www.rodinnysvaz.cz.

Svůj pohled připojuje prezidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská: „Kromě vděčnosti zdravotníkům za jejich výjimečné nasazení patří obrovský dík i řadě těch, o kterých se nemluví, těm, kdo vytrvale pečují o osamocené nemocné, o lidi v nouzi či bez domova. Přinášejí jim záchranu i naději uprostřed rozbouřených časů pandemie.“

Za Unii center pro rodinu a komunitu vyjadřuje vděk předsedkyně Edita Kozinová: „Nesmírně obdivuji zdravotníky a další pomáhající profese za jejich nasazení v boji o naše životy. Obdivuji je nejen za jejich fyzickou pomoc, ale v poslední době zejména za tu mentální. Jako vystudovaná zdravotní sestra a učitelka ošetřovatelství uvnitř cítím velkou potřebu pomoci právě zdravotníkům v první linii. Z důvodu své nemoci nemohu fyzicky pomáhat, ale rozhodně neustanu v podpoře a pomoci té sociální a duševní. V tuto chvíli alespoň vzdálenou podporou Dnů vděčnosti zdravotníkům. Tisíceré díky za Vaši pomoc nám všem.“

Veřejnost se může do Dnů vděčnosti zdravotníkům symbolicky zapojit připevněním náplasti se srdíčkem na oblečení, přípravou přáníček, obrázků a vzkazů pro zdravotníky; nebo předáním pozorností dle úvahy. V rámci ČR se veřejnost může informovat u center pro rodinu, mateřských a rodinných center ve svých regionech.

Trojice organizací směřuje své poděkování ke zdravotníkům, záchranných složkám, ošetřovatelům, sociálním pracovníkům, učitelům a očím skrytým pečujícím osobám a všem, kdo se v těchto dnech chovají zodpovědně a jakkoli pomáhají ke zvládnutí pandemie.

Rodinný svaz ČR z.s. je sdružení prorodinných organizací, fyzických osob a dalších subjektů, které hájí zájmy rodiny v ČR. Vznikl v roce 2002 a v deseti krajích České republiky sdružuje 38 členských a spolupracujících organizací s 1100 registrovaných členů. Ročně obslouží více než 26500 uživatelů a přes 3000 rodin. Předseda Jan Zajíček, jzajicek@prorodiny.cz, 731 625 621.

Síť pro rodinu, z.s. je nositelka know-how mateřských center v ČR, od roku 2001 posiluje hodnotu rodiny ve společnosti, v centrech a na trhu práce. Spolu s 260 centry napříč republikou prospívá odhadem 78 000 rodin. Prezidentka Rut Kolínská, rut.kolinska@sitprorodinu.cz, 603 271 561.

Unie center pro rodinu a komunitu z.s. je zastřešující organizace pro mateřská, rodinná a komunitní centra, vznikla v roce 2011, sdružuje v 11 krajích České republiky 60 center, která ročně podporují 20 000 rodin. Předsedkyně Edita Kozinová, edita.kozinova@uniecenter.cz, 777 240 398.

Za Rodinný svaz se zapojí např. tito členové, nebo spřátelené organizace, u nichž se můžete informovat. Pojetí připojení ke Dnům vděčnosti je zcela v kompetenci těch, kteří se rozhodnou tuto myšlenku sdílet.

#dnyvdecnosti #dnyvdecnostizdravotnikum

Prosíme, vždy se dohodněte s konkrétním zdravotnickým zařízením, záchrannou složkou, sociálním zařízením, kdy, kam a komu své případné dary předat:

Praha a Střední ČechyDiecézní centrum pro rodinu arcidiecéze pražské, Rodinné centrum Praha

Jihomoravský kraj Centrum pro rodinu a sociální péči Brno

Moravskoslezský kraj Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava z.s., Helena Lankoči, 777 244 235 – sběr obrázků, přání a darů pro Kliniku hematoonkologie FN Ostrava

Olomoucký krajCentrum pro rodinný život Olomouc

Centrum pro rodinu Šumperk z.s.Lenka Špatná, 721 402 395 – sběr darů pro zdravotnický personál 1. kardiologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, odd. Covid JIP

Královehradecký krajBiskupství královéhradecké  – Centrum pro rodinu,

Pardubický kraj Biskupství královéhradecké  – Centrum pro rodinu

Ústecký kraj Centrum pro rodinu, z.s. (Krupka), Ivana Růžičková, 731158924 – sběr darů pro nemocnice Teplice a Ústí nad Labem, Krajská hygienická stanice, Okresní hygienická stanice

Liberecký krajCentrum pro rodinu, z.s. (Krupka)

Plzeňský krajCentrum pro rodinu – Diecéze plzeňská

Jihočeský krajDiecézní centrum pro rodinu České Budějovice, Martina Fürstová, 731 402 820 – sběr darů v budově Pastoračního střediska, Široká 27, Č. Budějovice, pro nemocnici v ČB probíhá od 13.-17.12. 8:00 do 15:30

Karlovarský kraj Centrum pro rodinu – Diecéze plzeňská

Kraj Vysočina Centrum pro rodinu a sociální péči Brno

Zlínský kraj Centrum pro rodinný život Olomouc

Materiály na podporu akce ke stažení: