S čím zápasí současná rodina v České republice?

České ženy odpracují v průměru o jednu směnu týdně více než ženy ve Skandinávii, Francii nebo Německu, celkově se řadíme k zemím s vysokým týdenním počtem odpracovaných hodin.

Průměrný příjem na hlavu: domácnost obou zaměstnaných rodičů s dětmi hospodaří průměrně s 61 % příjmů domácnosti bez dětí – měřeno na jednoho člena rodiny.
Dvojí zatížení rodičů v produktivním věku rodiče nesou náklady výchovy dětí a současně se podílejí na financování důchodů současných seniorů.
Ohrožení nezaměstnaností a znevýhodněním v odměňování z důvodu skutečné nebo předpokládané péče o dítě: až dvojnásobné ohrožení žen nezaměstnaností v období intenzivní péče o děti, ženy dostávají v průměru pouze 75 % výdělku muže za stejně odvedenou práci.