Bilancovali jsme naši práci

Koncem roku bývá dobré ohlédnout se zpět. Pro množství práce někdy zapomínáme poodstoupit, poohlédnout se. Pokud se nám to podaří, býváme překvapeni a mnohdy potěšeni. Právě takový pocit prožíváme a chceme se s vámi o něj podělit.

Počet organizací, které pro rodinný svaz pracují je 38 s více než tisícovkou registrovaných členů.

Do tohoto počtu jsou zahrnuty i nečlenské organizace, které z nejrůznějších administrativních důvodů se oficiálními členy nemohou stát, ač se na naší činnosti bezprostředně podílí. Některé spolky mají celostátní působnost, jiné organizace krajskou, ještě další pak okresní či oblastní. Výrazně více členských center působí na Moravě (zhruba v poměru 3:1).

Organizace obslouží více než 26 500 uživatelů a přes 3 000 rodin. Jednotlivá centra nabízejí podle svých možností 5 – 30 různých druhů aktivit, výjimečně i více.

 

Větší centra nabízejí své aktivity prakticky denně, včetně víkendů, kdy obvykle probíhají akce většího rozsahu. Některá menší centra nemusí být otevřena každodenně, ale vždy fungují alespoň několik dnů v týdnu.

Kolik lidí pro rodiny pracuje? Více než 130 osob na HPP, 7 osob na DPČ, více než 150 osob na DPP a 900 dobrovolných spolupracovníků.

Co nabízíme?

  • pro páry každého věku: posilování kompetencí pro stabilní soužití, poradenství a mediace
  • pro rodiče: posilování rodičovských kompetencí, pobytové programy rodiče a dítěte
  • pro rozvedené: setkání, poradenství
  • pro mezigenerační soužití: pobytové programy
  • pro seniory: přednášky, setkání
  • pro pedagogy: akreditované vzdělávání
  • Family Point, Senior Point
  • sociálně právní ochrana dětí
  • programy pro rodiny s neklidnými a hyperaktivními dětmi
  • podporu v oblasti rodinné politiky: intervence ve prospěch rodiny na státní a regionální úrovni