Národní týden manželství

„Národní týden manželství – čas, kdy si můžeme více uvědomit, kým je pro mě ten nebo ta vedle mě. K akci se pravidelně připojují naši členové – centra pro rodinu.

Výběr akcí najdete na http://www.tydenmanzelstvi.cz/prehled-udalosti/ Jednou z nich je např. online setkání ČTYŘI OBDOBÍ V MANŽELSTVÍ, který pořádá Centrum pro rodinu Ráj Pavlovice ve spolupráci s psycholožkou Milenou Mikulkovou. Videopozvánka na akci.