Aktuální akce

Národní týden manželství

„Národní týden manželství – čas, kdy si můžeme více uvědomit, kým je pro mě ten nebo ta vedle mě. K akci se pravidelně připojují naši členové – centra pro rodinu.

Výběr akcí najdete na http://www.tydenmanzelstvi.cz/prehled-udalosti/ Jednou z nich je např. online setkání ČTYŘI OBDOBÍ V MANŽELSTVÍ, který pořádá Centrum pro rodinu Ráj Pavlovice ve spolupráci s psycholožkou Milenou Mikulkovou. Videopozvánka na akci.

„Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo nový ročník soutěže, u jejíhož zrodu stál v roce 2008 vedle MPSV i Rodinný svaz ČR. Soutěž se díky finančním odměnám vítězným obcím významnou měrou podílí na rozvoji komunální rodinné politiky. Bližší informace naleznete na stránkách vyhlašovatele.

Moje uši pro tebe

Dopis pro babičku, Dopis pro dědečka

Milí rodiče, milé děti, v současnosti prožíváme jedny z nejnáročnějších dní, které většinu z nás nikdy nepotkaly. Skupina nejstarších a křehkých lidí už nyní zůstává jen doma, může jim chybět dobré slovo a kousek radosti z obyčejné lidské blízkosti. Některé babičky a dědečkové žijí sami, nebo v domovech pro seniory a nemají rodinu, ani příbuzné a je jim smutno. I když je neznáme, tak… napišme Dopis pro babičku nebo Dopis pro dědečka! Jak na to?

Audit Family Friendly Community

Rodinný svaz ČR je partnerskou organizací Auditu Family friendly community.

Audit je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin. Významnou výhodou auditu je pomoc v realizaci těch opatření, která si obec na základě systematicky provedené analýzy sama zvolí a se souhlasem rady nebo zastupitelstva obce po dobu tří let realizuje a naplňuje. Prorodinný audit familyfriendlycommunity je iniciativou společnosti Familie & Beruf Management GmbH, Rakousko.

více info zde na webu Auditu

Obec přátelská rodině

Rodinný svaz ČR je společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR, Sítí pro rodinu a Svazem měst a obcí ČR vyhlašovatelem soutěže Obec přátelská rodině.

Více na https://www.mpsv.cz/cs/30279

Národní týden manželství

Rodinný svaz a jeho členské organizace se připojují k Národnímu týdnu manželství řadou akcí a událostí, určených rodinám, manželům, párům i jednotlivcům.

Více na http://www.web.tydenmanzelstvi.cz/